« Powrót

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, w sprawie o separację nie jest dopuszczalna zmiana powództwa na żądanie orzeczenia rozwodu.

Adwokat z kancelarii KJS Legal może doradzić w zakresie wyboru żądania (rozwód bądź separacja), a także skonstruować pozew i reprezentować w toku postępowania sądowego, w tym apelacyjnego.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 9 września 2009 r. (sygn. akt I ACa 565/09), Sąd Apelacyjny w Poznaniu podkreślił, że jeżeli po orzeczeniu separacji jeden z małżonków wystąpił z pozwem rozwodowym, sąd związany jest ustaleniami sądu w sprawie o separację co do winy za rozkład pożycia.

W sprawie o separację właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Od pozwu w sprawie o separację pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

Kancelaria adwokacka KSJ Legal z sukcesem prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym te dotyczące rozwodu i separacji, także w sprawach, gdy jeden z małżonków albo dwoje przebywa za granicą. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzenia opinii prawnej, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem II instancji.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal