« Powrót

KJS Legal zapewnia ochronę prawną podmiotów działających w branży kreatywnej. Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach przeciwko twórcom i artystom, m.in. o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim, o usunięcie skutków naruszenia praw autorskich, o naprawienie szkody, o wydanie korzyści, itp. Doradzamy naszym Klientom, jak powinni chronić swoje prawa autorskie i przemysłowe, a także przeprowadzamy przez rejestrację znaków towarowych i patentów.

W ramach prawa autorskiego i przemysłowego oferujemy:

  • badanie zdolności rejestrowej (unijnego) znaku towarowego
  • rejestrację patentów i znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante
  • sporządzanie umów przenoszących prawa autorskie, umów o korzystanie z utworu / znaku towarowego / wynalazku (umów licencyjnych), umów dzierżawy praw, umów o dzieło, umów na wykonanie filmu promocyjnego, umów reklamowych, itp.
  • reprezentację stron przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw przemysłowych
  • reprezentację w sporze przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w szczególności w postępowaniu mediacyjnym (cooling-off period) i spornym w sprawie dotyczącej rejestracji unijnego znaku towarowego