« Powrót

KJS Legal zajmuje się rejestracją, obsługą prawną oraz reprezentacją fundacji i stowarzyszeń w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych i sądowych. Wspieramy również naszych Klientów w toku postępowania egzekucyjnego przeciwko członkom i kontrahentom fundacji i stowarzyszeń.

Nasze usługi obejmuję w szczególności:

  • rejestrację fundacji i stowarzyszeń
  • bieżącą obsługa prawna
  • rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • sporządzanie uchwał, statutów, regulaminów (konkursów), dokumentacji w zakresie organizacji wolontariatu
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych i przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym