• adw. Joanna Susło

    Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu,

    Mediator, członek Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka na uniwersytetach w Paryżu i Nowym Jorku, doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła szkolenie przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i uzyskała tytuł mediatora. Zdobywała także doświadczenie w amerykańskim sądzie stanowym oraz Izbie Adwokackiej nad Hudson River.

Specjalizuje się w zakresie prawa spółek handlowych, uczestnicząc w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (rejestracja, doradztwo organom spółek, procesy transformacyjne, upadłość i likwidacja). Świadczy również usługi na rzecz stowarzyszeń i fundacji. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa medycznego. Reprezentuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych w sporach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz samorządami zawodowymi.

Prowadzi sprawy w ramach English & French Desk.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.