• adw. Karolina Susło

    Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seminarzystka w Katedrze Prawa Finansowego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Stypendystka programu „Erasmus” w Rzymie. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doradza krajowym oraz zagranicznym klientom, przede wszystkim w zakresie negocjowania i wykonywania umów powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym i konsumenckim (sporządzanie i audyt umów, ich aneksowanie, wypowiadanie oraz dochodzenie roszczeń kontraktowych na drodze sądowej i pozasądowej). Zakres jej specjalizacji obejmuje prawo nieruchomości, prawo administracyjne oraz rodzinne. Ma również bogate doświadczenie w egzekucji międzynarodowej. Z sukcesem prowadzi i rozwiązuje spory na rzecz podmiotów włoskojęzycznych, a także przeprowadza przez rejestrację działalności gospodarczej we Włoszech. Reprezentuje klientów w toku sporów o charakterze cywilnym, gospodarczym oraz sądowoadministracyjnym.

W KJS Legal nadzoruje sprawy w ramach English & Italian Desk.

Biegle włada językiem angielskim i włoskim.