« Powrót

KJS Legal zajmuje się sporządzeniem, weryfikowaniem i nadzorem nad wykonaniem umów handlowych (np. umowa agencyjna, umowa dystrybucyjna, umowa komisu, umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa cesji, umowa licencyjna, umowa know-how, etc.). Nie stosujemy szablonów, tylko  zapewniamy personalizację klauzul umownych do potrzeb naszych Klientów.

Na rynku usług prawnych wyróżnia nas sporządzenie i opiniowanie umów handlowych w języku angielskich, włoskim i francuskim.

W zakresie umów handlowych zajmujemy się w szczególności:

  • sporządzaniem i audytem umów biznesowych w języku polskim, angielskim, włoskim i francuskim
  • negocjowaniem umów
  • sporządzaniem opinii prawnych
  • prowadzeniem postępowania polubownego oraz sporów sądowych związanych z nieuczciwym negocjowaniem, a także niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umów