« Powrót

Prawo pracy stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii KJS Legal.

Działamy w szczególności na następujących polach:

  • przygotowywanie oraz weryfikacja umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, postanowień umów zastrzegających poufność oraz chroniących know-how przedsiębiorcy, regulaminów pracy
  • bieżące wsparcie w zakresie nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, w szczególności audyt dokumentacji prawniczej, sporządzenie oświadczeń o wypowiedzeniu, porozumień, zasad premiowania
  • kompleksowe doradztwo i przeprowadzenie procedury przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
  • asysta w procedurze delegowania pracowników do pracy za granicę
  • wdrażanie i opiniowanie procedury zwolnień grupowych (w ramach restrukturyzacji zakładu pracy)
  • reprezentacja pracodawców przed sądem pracy
  • reprezentacja pracodawców przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a w tym badanie dokumentacji pracowniczej (employment due diligence) oraz redagowanie zastrzeżeń do protokołu kontroli
  • sporządzenie opinii prawnych