« Powrót

KJS Legal świadczy bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych (w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym), przeprowadza przez procesy transformacyjne, nadzoruje i prowadzi negocjacje, sporządza umowy i ekspertyzy prawne, reprezentuje w postępowaniu mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:

  • dokonywanie zmian w ewidencjach i rejestrach (min. zmiana członków organów spółek i składu osobowego wspólników, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, zmiana innych postanowień umowy lub statutu spółki)
  • przygotowywanie umów i statutów podmiotów gospodarczych, protokołów zgromadzeń, uchwał, oświadczeń, regulaminów, kontraktów menadżerskich, umów o współpracę
  • przygotowywanie umów handlowych z kontrahentami i pracownikami przedsiębiorcy
  • opiniowanie dokumentów przedkładanych przedsiębiorcom do podpisania
  • praktyczne wskazówki w zakresie stosowania prawa
  • ochronę know-how przedsiębiorcy
  • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence)
  • sporządzanie ekspertyz prawnych
  • prowadzenie sporów sądowych we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa