« Powrót

Na rynku usług prawnych wyróżnia nas prowadzenie spraw przeciwko zagranicznym dłużnikom – zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Zespół KJS Legal biegle posługuje się językiem angielskim, włoskim i francuskim, co przyspiesza widykację wierzytelności, jak również optymalizuje koszty tłumaczenia dokumentacji prawnej.

W ramach egzekucji międzynarodowej oferujemy:

  • dochodzenie roszczeń od kontrahentów zagranicznych
  • prowadzenie spraw dotyczących uznania zagranicznego wyroku w Polsce
  • przeprowadzanie przez procedurę legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w Polsce
  • zastępstwo przed ambasadami, konsulatami oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP
  • prowadzenie negocjacji, a w tym sporządzenie i opiniowanie ugód sądowych i pozasądowych
  • asystę w postępowaniu mediacyjnych, polubownym i arbitrażowym
  • reprezentację przed sądami oraz organami egzekucyjnymi w celu dochodzenia wierzytelności zagranicznej