« Powrót

KJS Legal zapewnia kompleksowe doradztwo prawne i ochronę praw przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności sklepom internetowym oraz serwisom internetowym.

W ramach prawa internetu oferujemy:

  • audyt regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, przetwarzania baz danych oraz zasad polityki prywatności dla sklepów i serwisów internetowych
  • kompleksową obsługę prawną w trakcie procesu negocjacji i wykonania umów dotyczących sprzedaży strony internetowej, cesji praw do korzystania z domen internetowych, a także reprezentacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
  • prowadzenie spraw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed XVII Wydziałem Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu Okręgowego w Warszawie, m.in. z zakresu uznania postanowienia regulaminu za klauzulę abuzywną (niedozwoloną)
  • sporządzanie opinii prawnych, w szczególności w zakresie procedur reklamacji, polityki zwrotów, zasad sprzedaży konsumenckiej, ogólnych warunków świadczenia usług internetowych