« Powrót

Jako członkowie samorządu adwokackiego, z najwyższą starannością przeprowadzamy naszych Klientów przez sprawy rodzinne, z zakresu opieki i kurateli. Wyróżnia nas bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z elementem transgranicznym np. małżonków dwóch różnych narodowości.

Sporządzamy i opiniujemy umowy intercyzy.

W ramach prawa rodzinnego, reprezentujemy Klientów w szczególności w sprawach:

  • o rozwód i separację
  • o alimenty, także przeciwko dłużnikom zamieszkałym za granicą
  • dotyczących wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
  • zniesienie współwłasności majątkowej