« Powrót

KJS Legal zabezpiecza interesy Klientów w sprawach dotyczących prawa własności oraz posiadania.

W ramach prawa nieruchomości i prawa lokalowego:

  • prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, obrotu nieruchomościami, uregulowania stanu prawnego nieruchomości
  • doradzamy i reprezentujemy w sprawach sąsiedzkich w przypadku wystąpienia tzw. immisji – zakłóceń sąsiedzkich (bezpośrednich i pośrednich)
  • dokonujemy zgłoszeń do sądów wieczystoksięgowych
  • reprezentujemy w sprawach komunalnych
  • prowadzimy sprawy sądowe dotyczące uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, sprzedaży lokalu przy zaległościach czynszowych, eksmisji i odszkodowania po wygaśnięciu najmu
  • opiniujemy umowy, w szczególności w zakresie sprzedaży i najmu nieruchomości