« Powrót

Na rynku usług prawnych wyróżnia nas prowadzenie spraw transgranicznych np. przeciwko zagranicznym dłużnikom – zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Zespół KJS Legal biegle posługuje się językiem angielskim, włoskim i francuskim, co przyspiesza widykację wierzytelności, jak również optymalizuje koszty tłumaczenia dokumentacji prawnej.

W ramach prawa międzynarodowego oferujemy:

  • egzekucję (windykację) międzynarodową
  • prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań za wypadki za granicą
  • zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, mającego miejsce za granicą tzw. umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego w Polsce
  • prowadzenie spraw dotyczących uznania zagranicznego wyroku w Polsce
  • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • kompleksowe doradztwo w ramach opinii prawnych
  • reprezentację przed polskimi urzędami skarbowymi, w szczególności w związku z odziedziczeniem spadku w Polsce
  • reprezentację cudzoziemców przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej