« Powrót

Zabezpieczamy interesy naszych Klientów w ramach doradztwa z zakresu prawa cywilnego (np. sporządzamy umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, użyczenia, pożyczki, darowizny), a także  dochodzimy praw w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego. Współpracujemy z notariuszami, komornikami i doradcami podatkowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę prawną.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, wezwań do zapłaty, oświadczeń, innych pism procesowych, a także ugód i porozumień
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących dochodzenia zapłaty, odszkodowania i zadośćuczynienia
 • redagowanie i weryfikowanie umów konsumenckich
 • asystę w trakcie zawierania umów i składania oświadczeń u notariusza
 • prowadzenie spraw spadkowych (np. o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zabezpieczenie spadku)
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnych przeciwko osobom zamieszkałym w Polsce i za granicą

W zakresie prawa karnego:

 • reprezentujemy w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • asystujemy w toku procedur karnych przed prokuratorem, organami ścigania, sądem i administracją więzienną
 • redagujemy pisma i wnioski w toku postępowań karnych
 • z sukcesem prowadzimy sprawy o dozór elektroniczny
 • sporządzamy opinie prawne
 • wyróżnia nas biegła znajomość języka angielskiego, włoskiego i francuskiego

 

Kancelaria adwokacka KJS Legal adw. Karolina Susło bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Pomoc frankowiczom” organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Prowadzimy sprawy o unieważnienie umowy kredytu oraz o uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną (abuzywną). Doradzamy frankowiczom, którzy nadal są związani kredytem oraz tym, którym umowy wygasły, ale chcą zwrotu nienależnie poczynionych nadpłat.