« Powrót

KJS Legal zapewnia ochronę prawną podmiotów działających w branży kreatywnej. Reprezentujemy twórców i artystów (aktorów, projektantów, muzyków, architektów) m.in. w sprawach o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim, o usunięcie skutków naruszenia praw autorskich, o naprawienie szkody, o wydanie korzyści, itp. Doradzamy naszym Klientom, jak powinni chronić swoje prawa w internecie, a także wyjaśniamy zasady zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Nasza obsługa w ramach prawa autorskiego obejmuje:

  • reprezentację twórców i artystów w postępowaniach cywilnych i karnych
  • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w szczególności dotyczących naruszenia prawa do wizerunku albo przywłaszczenia autorstwa (plagiat)
  • przeprowadzamy szkolenia z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewnego
  • opiniujemy umowy z branży kreatywnej, m.in. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjne), umowy wydawnicze, umowy reklamowe, umowy o dzieło, umowy o korzystanie z fotografii (filmu), itp.