« Powrót

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwód to zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to w praktyce oznacza?

Zupełność polega na rozpadzie 3 więzi, które powinny łączyć małżonków:

  1. więzi uczuciowej (wspólne spędzanie czasu, zainteresowania, przywiązanie)
  2. więzi fizycznej (bliskość fizyczna),
  3. więzi gospodarczej (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego).

Trwałość rozpadu oznacza natomiast, że nie ma widoków na kontynuowanie pożycia.

Klienci często pytają adwokata rozwodowego: ile czasu musi minąć, by uznać, że rozkład jest trwały? Co do zasady Sądy rodzinne przyjmują, że trwały rozkład to taki, w którym całkowita rozłąka między małżonkami trwa od co najmniej pół roku. Doświadczenie naszych adwokatów w prowadzeniu tego typu spraw pokazuje jednak, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, a okres rozłąki powinno się odnosić do stażu małżeństwa. Dla przykładu, jeśli małżeństwo trwa od 50 lat, to niekiedy 8 lat „rozłąki” może zostać uznany przez Sąd rodzinny za zbyt krótki, aby uznać, że rozkład pożycia jest całkowicie trwały.

Takie okoliczności jak wspólne uczestniczenie w wyborach, koncertach czy na przyjęciach u znajomych, a także wspólne spożywanie niektórych posiłków i pomoc w czasie choroby nie świadczą o nawiązaniu pożycia małżeńskiego. Trzeba bowiem odróżnić poprawne stosunki między skłóconymi małżonkami, taktowne zachowanie się ludzi, od serdecznych więzów małżeńskich i wzajemnych uczuć małżonków (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 1999 r., sygn. akt.: I CKN 294/98).

Rozpad 3 więzi między małżonkami należy w pozwie rozwodowym dokładnie opisać. Jeśli była żona / były mąż jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat rozwodowy pomoże w przejściu przez proces sądowy, w tym doradzi w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki nad dzieckiem oraz przedstawi propozycję dotyczącą podziału majątku.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu