« Powrót

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy po kilku latach od śmierci spadkodawcy został odnaleziony jego testament – nieujawniony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W takich sytuacjach nasuwa się pytanie: czy postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku można zmienić? Czy znalazca testamentu, który dziedziczy na jego podstawie może coś zrobić, mimo że nie uczestniczył w poprzednim postępowaniu?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dają możliwość złożenia w takiej sytuacji wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Taki wniosek może zgłosić każdy, komu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek nie musi zawierać żądania co do sposobu dziedziczenia czy wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. Powinien on jednak zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających istnienie podstaw do zmiany lub uchylenia istniejącego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Co istotne, jeśli spadkobierca nie brał udziału w pierwszym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, jego wniosek o zmianę tego postanowienia nie jest on ograniczony żadnym terminem.

Kancelaria adwokacka KSJ Legal prowadzi wiele spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym te związane z testamentami. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od podjęcia próby polubownego rozwiązania sprawy (gdy między członkami rodziny istnieje konflikt co do składników majątku, w kwestiach zachowku oraz uznania za niezgodnego dziedziczenia), aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia i egzekucji przed organami ścigania.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal